دولت کانادا که وعده داده بود شرایط پذیرش ۴۰ هزار افغان در ابن کشور را فراهم می‌کند، اعلام کرد: دیگر به درخواست‌های جدید برای برنامه مهاجرتی، ترتیب اثر نمی‌دهد. به گزارش سی‌بی‌سی‌نیوز، دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست از ۱۸هزار درخواستی است از سوی افغان‌هایی است که امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور مهاجرت کنند.  مدافعان پناهجویان می گویند پایان دادن به این برنامه، افغان هایی را که امیدوار به آمدن به این کشور هستند را رها می کند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش، چند هفته قبل از سقوط کابل به دست طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) تنظیم شد. پورتال ارجاع آنلاین مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا برای این برنامه هنوز فعال است اما سخنگوی وزیر مهاجرت «شان فریزر» در بیانیه ای رسانه ای تایید کرد که تمام فرصت های این برنامه پر شده است.