رانیل ویکرمسینگه، نخست وزیر سریلانکا به عنوان سرپرست ریاست جمهوری سریلانکا تا تعیین رئیس‌جمهوری جدید ادای سوگند کرده است. وی پیشتر توسط گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهوری مستعفی، به عنوان کفیل ریاست جمهوری در غیاب او تعیین شده بود.

طبق قانون اساسی سریلانکا، در صورتی‌که رئیس جمهوری قادر به ایفای وظایف خود نباشد، نخست وزیر به عنوان کفیل موقت ریاست جمهوری رهبری کشور را در دست می‌گیرد. با شدت گرفتن تظاهرات اعتراضی و حمله معترضان به مقر ریاست جمهوری، گوتابایا راجاپاکسا از کشور گریخت و روز گذشته با ایمیل استعفانامه خود را به رئیس پارلمان ارسال کرد.

رئیس پارلمان سریلانکا گفته است که روند تعیین رئیس‌جمهوری جدید از روز شنبه به جریان خواهد افتاد و او امیدوار است این روند ظرف یک هفته خاتمه یابد. با اعلام استعفای گوتابایا راجاپاکسا، چندن هزار تظاهرکننده پنجشنبه شب گذشته در خیابان‌ها به شادمانی پرداختند. معترضان او را مسئول شرایط دشوار اقتصادی می‌دانند.