الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان به ارمنستان درباره ادعاهای ارضی در قره باغ هشدار داد و آن را برای ایروان بسیار خطرناک خواند. براساس گزارش پایگاه خبری ینی شفق، علی اف که در آیین افتتاحیه «انجمن جهانی باکو» سخنرانی می‌کرد گفت: اگر ایروان به زیر سوال بردن تمامیت ارضی آذربایجان ادامه دهد، باکو هم همین کار را انجام خواهد داد و تمامیت ارضی ارمنستان را زیر سوال می‌برد. وی تاکید کرد، اگر ارمنستان تمامیت ارضی ما را به چالش بکشد ما هم گزینه‌ای نداریم جز اینکه تمامیت ارضی این کشور را زیر سوال ببریم. این اقدام بی فایده و خطرناک است و حکومت ایروان باید این را بفهمد و بازسازی تاریخ را متوقف کند. رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در ادامه افزود، به عبارت دیگر باکو زمینه‌های تاریخی لازم برای به چالش کشیدن قلمروی ارمنستان را دارد.

وی در سخنرانی خود با بیان اینکه آذربایجانی‌ها در مناطق وسیعی زندگی کرده‌اند مدعی شد، تاریخ در قرن گذشته به خوبی نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1920 زنگزور، منطقه تاریخی آذربایجان را برید و آن را به ارمنستان تقدیم کرد.

 بنابراین اگر ارمنستان مدعی جایگاهی برای ارامنه در قره باغ است چرا باکو نباید این ادعا را برای آذربایجانی‌ها در قره باغ داشته باشد؟ علی‌اف همچنین خطاب به ایروان افزود: این موضوع می‌تواند به بن بست منجر شود. دولت ارمنستان نباید درس های جنگ دوم قره باغ را فراموش کند. این درس ها را به خوبی بیاموزید و از هرگونه ادعای ارضی علیه آذربایجان خودداری کنید.

روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی دچار تنشهای فزاینده است و دو طرف بر سر منطقه قره باغ دارای درگیری ارضی هستند. آخرین درگیری نظامی دو کشور به سپتامبر 2020 برمیگرد که ارتش جمهوری آذربایجان موفق شد بخشهایی از قره باغ را از کنترل ارمنستان آزاد کند.