اتحاد احزاب مخالف رئیس جمهوری فرانسه موسوم به «نوپس» وزیر کشور را به تقلب و دستکاری ارقام مربوط به تعداد آرای احزاب در دور نخست انتخابات پارلمانی متهم کرد. به گزارش روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، نخستین نارضایتی حزب رقیب طرفداران رئیس جمهوری در انتخابات پارلمانی که «اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی» با مخفف «نوپس» شاخته می‌شود در نخستین واکنش به اعلام نتایج قطعی انتخابات اخیر توسط وزارت کشور از بروز«تقلب» سخن گفت. دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه 12 ژوئن برگزار شد و بر پایه گزارش وزارت کشور فرانسه احزابی که «ژان لوک ملانشون» آنها را در مقابل مکرون متحد کرد تنها چند دهم درصد از احزاب موسوم به «مکرونی» فاصله دارند. نتیجه انتخابات در این ساعت نشان می‌دهد که   «اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی» موسوم به «نوپس» متشکل از حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر»، «اروپ اکولوژی-سبزها»، حزب کمونیست و حزب سوسیالیست توانسته ۲۵.۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که ائتلاف «همه با هم» متشکل از حزب مکرون با عنوان «جمهوری به پیش»، «جنبش دمکراتیک»، «افق‌ها» نزدیک به ادوارد فیلیپ (نخشت‌وزیر اسبق) و «اقدام» از احزاب سیاسی راست میانه، موفق شد ۲۵.۷۵ درصد آرا را از آن خود کند.