رئیس ستاد کل ارتش رژیم اسرائیل تاکید کرد که جنگ آینده با لبنان ویرانگر و بی‌سابقه خواهد بود. آویو کوخاوی در همایش جبهه داخلی رژیم‌صهیونیستی تاکید کرد که در جنگ آینده، هرگونه هدف مرتبط با سامانه‌های موشکی در لبنان با قدرت مورد هدف قرار می‌گیرد، حتی اگر در داخل خانه‌ها، خیابان‌ها و غیره واقع شده باشد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اشاره کرد که نیروهای اسرائیلی بانک اهدافی را شامل هزاران هدف تهیه کردند که در جنگ آینده نابود خواهد شد. وی از لبنانی‌ها خواسته به محض وقوع هرگونه تنش و قبل از آغاز جنگ، مناطقی را که در آن راکت یا موشک قرار دارد، فورا ترک کنند. کوخاوی اظهار داشت که تمامی اهداف برای ما مشروع است و ما حملات بی‌سابقه‌ای را انجام خواهیم داد. وی عنوان کرد که نیروهای اسرائیلی با 6 جبهه و تهدیدات مختلف مقابله می‌کنند که خطرناک‌ترین آن برنامه هسته‌ای ایران است.