نمایندگان جریان صدر عراق در پارلمان این کشور به درخواست رهبر این جریان نامه استعفای‌شان را امضا کردند. به گزارش بغداد الیوم، ساعاتی پس از درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان این جریان برای استعفا از پارلمان، این نمایندگان استعفانامه‌های خود را امضا کردند. جریان صدر در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: همه نمایندگان جریان صدر بدون استثنا در حنانه (دفتر مقتدی صدر در نجف)، استعفای‌شان را امضا کردند. در این بیانیه آمده است: این اقدام به دستور مقتدی صدر صورت گرفت. رهبر جریان صدر عصر پنج‌شنبه در اظهاراتی تلویزیونی گفت: ماندن فراکسیون صدر مانعی در برابر تشکیل دولت بوده، پس تمامی نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند. وی ادامه داد: می‌بایست عزیزان من، نمایندگان فراکسیون صدر استعفاهای خود را بنویسند و بعد از دستور به آنها طی روزهای آتی، آن را تقدیم ریاست پارلمان کنند. در این میان منابع خبری عراق اعلام کردند که این اقدام صدر و نمایندگان منتصب به وی به نوعی برای برون رفت از بحران سیاسی فعلی انجام شده ولی مشخص نیست که این اقدام میتواند بن‌بست مذکور سیاسی در بغداد را از بین ببرد یا خیر.