جنبش انصارالله یمن، دولت مستعفی را متهم کرد در اجرای بزرگترین قرارداد تبادل اسرا میان دو طرف شامل بیش از ۲۲۰۰ اسیر، وقت‌کشی کرده و پیشنهادهای آن را رد می‌کند. به گزارش اسپوتنیک، عبد القادر المرتضی، رئیس کمیته امور اسرا در جنبش انصارالله یمن توییت کرد: با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان توافق تبادل اسرا با نظارت سازمان ملل (توافق دولت مستعفی و انصارالله در اواخر مارس گذشته برای تبادل ۲۲۲۳ اسیر) هنوز به ۲۰ درصد تبادل هم نرسیدیم. المرتضی در ادامه توییت کرد: دولت (مستعفی) وقت‌کشی می‌کند و تمامی راه‌حل‌ها و پیشنهادهای ارائه شده را رد می‌کند. این مسؤول پرونده اسرا در جنبش انصارالله یمن در ادامه سازمان ملل را نیز به بی‌طرفی متهم کرده و از این سازمان خواست برای اجرای توافق اولیه قرارداد تبادل اسرا وارد عمل شود، سازمان ملل باید اقدامات جدی را در این خصوص در پیش بگیرد. ماجد فضائل، معاون وزیر حقوق بشر دولت مستعفی یمن و عضو کمیته نظارت بر تبادل اسرا و ربوده‌شدگان گفته بود که از طریق دفتر فرستاده سازمان ملل به توافقی با انصارالله برای اجرای بزرگترین قرارداد تبادل اسرا میان طرف‌های درگیر در یمن رسیدیم.