رئیس کمیسیون اروپایی گفت، اتحادیه اروپا به دنبال راه‌هایی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده الیگارش‌های روسی به منظور تامین مالی بازسازی اوکراین پس از جنگ است. به گزارش رویترز، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت: وکلای ما به دنبال یافتن راه‌هایی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده الیگارش‌های روسی برای بازسازی اوکراین هستند. فکر می‌کنم روسیه باید در این مورد همکاری کند. وی همچنین ادامه داد، طرفدار مرتبط کردن بازسازی بلندمدت اوکراین با اصلاحات مورد نیاز برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. درحالیکه اوکراینی‌ها آینده خود را در عضویت در اتحادیه اروپا می‌بینند، استاندارهای لازم برای این اقدام در حوزه‌هایی چون اجرای قانون و در سیاست و اقتصاد هم باید رعایت شود. رئیس کمیسیون اروپا افزود: روند الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا به یکسری شرایط لازم و انجام آنها بستگی دارد. اوکراین می‌خواهد به هر قیمتی به اتحادیه اروپا ملحق شود و این مساله انگیزه را برای ایجاد اصلاحات لازم به وجود می‌آورد. فون در لاین همچنین گفت: ما باید برای بازسازی اوکراین همکاری لازم مالی را داشته باشیم. همچنین باید اصلاحات مورد نیاز پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را هم ایجاد کنیم که شامل مقابله با فساد یا اجرای قانون است.