وزیر خارجه دولت صنعا پس از دیدار با فرستاده سازمان ملل به یمن تاکید کرد: انصارالله در هرگونه اقدامی مربوط به صلح که تحت کنترل و نظارت امارات و یا عربستان باشد شرکت نخواهد کرد. به گزارش المیادین، هشام شرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله در دیدار با هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن بر لزوم درک جهانیان از بی عدالتی که یمنی ها با آن مواجه هستند، و استقامت آن‌ها در برابر تهاجم نظامی و محاصره همه جانبه تاکید کرد. شرف افزود که رهبری یمن بارها تاکید کرده که دست یمن به سوی صلح عادلانه و شرافتمندانه دراز است و توضیح داد که جدیت دشمن برای برقراری صلح باید به گام‌های عملی و ملموس تبدیل و به لغو محاصره تدریجی تا فراهم شدن شرایط برای لغو کامل آن مبدل شود. وی با بیان اینکه اقدامات مربوط به صلح تحت نظارت سازمان ملل خواهد بود، اظهار کرد: ما خواهان روند صلحی تحت نظارت سازمان ملل هستیم که پس از اتمام جنگ و محاصره و بیرون کردن نیروهای خارجی از یمن انجام خواهد شد.