رئیس شورای عالی قضایی عراق بر ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون اساسی از جمله آنچه به انتخاب رئیس جمهور مربوط می‌شود تأکید کرد. به گزارش میدل ایست نیوز، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که شرایط عهده‌دار شدن منصب قضاوت در قانون عراق بسیار دشوار است و افزود که لازم است بخش‌های مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی عراق بازنگری شود. وی گفت که دادگاه فدرال در احکامی که صادر کرده خلاف قانون عمل نکرده و با جدیت در پی اجرای قانون است. رئیس شورای عالی قضائی عراق افزود که شرایط امروز کشور با شرایط حاکم بر روزهای تدوین قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تفاوت بسیار کرده و مواد گوناگونی از قانون باید اصلاح شود. او گفت که مجلس نمایندگان عراق نیز در اجرای برخی مواد قانون موفق عمل نکرده است. به گفته زیدان، در قانون اساسی عراق در موضوع توازن میان اختیارات و مسئولیت‌های قوای اجرایی و قانون‌گذاری اشکال دارد و همین باعث شده که دستگاه قضائی مجبور به دخالت در پرونده‌های سیاسی شود و این درست نیست. رئیس شورای عالی قضائی عراق تأکید کرد که اکثر نیروهای سیاسی کشور از بازنگری در قانون اساسی از جمله موضوع انتخاب رئیس جمهوری حمایت می‌کنند. وی تأکید کرد که هر تعدیلی در قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذاشته شود. او گفت که دادگاه فدرال قانون را با یک نگاه حقوقی محض تفسیر می‌کند و هیچ حکمی خارج از چارچوب قانون اساسی صادر نکرده است.