تظاهرات جدیدی در پایتخت سودان و دیگر شهرهای این کشور آغاز شده و معترضان بازگشت حاکمیت غیر نظامی و آزادی بازداشت‌شدگان را خواستار شدند، از سوی دیگر مقامات حاکم واکنشی نسبت به ابتکار عمل پیشنهادی کمیته‌های مقاومت نشان ندادند. به نوشته روزنامه عربی۲۱، هزاران معترض سودانی در تظاهرات جدیدی در منطقه باشدار واقع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در خارطوم با در دست داشتن پرچم‌های این کشور، حرکت خود را به سمت دفتر شورای ریاستی آغاز کرده و برقراری حاکمیت غیرنظامی و آزادی زندانیان را خواستار شدند. در مقابل مقامات حاکم در این کشور پاسخی به ابتکار عمل کمیته‌های مقاومت نشان ندادند. روز یکشنبه قیمت نان در سراسر سودان بیش از ۴۰ درصد و هزینه حمل و نقل ۵۰ درصد افزایش داشت و در کنار آن قیمت سوخت نیز بالا رفت. با افزایش قیمت نان و سوخت، دانشجویان و ساکنان شهرهای مختلف سودان به خیابان‌ها آمده و بازگشت حاکمیت غیرنظامی را خواستار شده و اعتراض خود را نسبت به افزایش هزینه‌های معیشتی در این کشور اعلام کردند. سودان یکی از فقیرترین کشورهای جهان بوده و از جمله کشورهایی است که در صورت کاهش کمک‌های خارجی در پی بحران روسیه و اوکراین زیان بسیاری را متحمل خواهد شد.