نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، معادل ۵۲ درصد در مورد بحران اوکراین فکر می‌کنند که دولت به اندازه کافی در راستای پذیرش پناهجویان اوکراینی در بریتانیا اقدام نکرده است. به گزارش ایسنا، همچنین طبق این نظرسنجی 53 درصد رای‌دهندگان انگلیسی با وجود بحران اوکراین همچنان خواستار استعفای بوریس جانسون از نخست وزیری کشورشان هستند.وقتی از پاسخگویان پرسیده شد که آیا خودشان پناهجویان اوکراینی را می پذیرند، ۹ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که این کار را می کنند، در حالی که ۲۰ درصد دیگر گفتند که این موضوع را در نظر خواهند گرفت. حدود ۶۳ درصد گفتند که در موقعیتی نیستند که این کار را انجام دهند، در حالی که هشت درصد گفتند که در چنین موقعیتی هستند، اما این کار را نمی‌کنند.از سوی دیگر چهار پنجم انگلیسی ها (۷۸ درصد) از مساله ارسال تسلیحات به اوکراین حمایت می‌کنند. به شکلی مشابه، تقریباً از هر ۱۰ نفر هفت نفر (۶۸درصد)  از اهدای هواپیماهای جنگنده غربی به نیروی هوایی اوکراین به جهت استفاده برای دفاع از کشورشان حمایت می کنند.رای دهندگان بر سر طرح احتمالی اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین اختلاف نظر داشتند به نحوی که ۴۰ درصد گفتند که از این که نیروهای هوایی غربی‌ها دست به اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین و سرنگونی هواپیماهای روسی ناقض این منطقه بزنند، حمایت می‌کنند، اما ۳۹ درصد با آن ابراز مخالف کردند.