پلیس سودان از کشته شدن یک معترض و ۱۰۲ زخمی در جریان اعتراضات جدید خارطوم خبر داد این در حالی است که مخالفان تعداد کشته‌ها دو نفر ذکر کردند. به گزارش اسپوتنیک، کمیته مرکزی پزشکان سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد، در تظاهرات در خارطوم و ام درمان دو تظاهرکننده کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. هزاران سودانی با در دست داشتن پرچم‌های ملی این کشور در منطقه الدیم خارطوم قبل از رفتن به مقر شورای حاکمیتی توسط نیروهای پلیس سرکوب شدند. تظاهرکنندگان دست نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: آزادی خواسته ماست و سودان سدرة المنتهاست. آنها شعارهایی نیز از قبیل سودان بالاست و ما خواهان عزت هستیم سردادند. شهر ود مدنی در مرکز سودان نیز شاهد تظاهرات بود و تظاهرکنندگان خواستار دولت مدنی شدند. دو شهر پورتسودان و کسلا در شرق نیز شاهد تظاهرات بودند و صدها معترض با شعارهای رادیکال به میدان آمده بودند.