سازمان عفو بین‌الملل از طالبان در افغانستان خواسته است که دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز را که اخیرا بازداشت شده‌اند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. همزمان دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز از طالبان خواسته‌ که توضیح دهند چرا این دو خبرنگار از سوی آن‌ها بازداشت شده‌اند. رئیس تلویزیون آریانا نیوز تایید کرده که اسلم حجاب و وارث حسرت، کارمندان این رسانه توسط اعضای طالبان به دلیل نامعلومی بازداشت شده‌اند. سازمان ملل اعلام کرد نگرانی‌های فزاینده‌ای نسبت به محدودیت‌های رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وجود دارد.  مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که این خبرنگاران روز دوشنبه در کابل ناپدید شدند و نزدیکان آن‌ها به این نهاد گفته‌اند که آن‌ها از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت‌ و به جای نامعلومی منتقل شده‌اند.  سخنگوی طالبان گفته است که از خبرنگاران مفقودشده اطلاعی ندارد.