شهروندان لبنانی با برگزاری اعتراضاتی در مناطق مختلف، وضعیت معیشتی و سقوط ارز ملی در مقابل دلار را محکوم کردند. به گزارش آناتولی، ده‌ها تن از معترضان لبنانی اقدام به بستن مسیر شرقی بزرگراه جونیه واقع در شمال این کشور توسط خودروهایشان کردند که پرچم لبنان روی آنها برافراشته شده بود. معترضان لبنانی همچنین مسیر غربی بزرگراه زورق مصبح واقع در شمال این کشور را با لاستیک‌های آتش زده در اعتراض به بالا رفتن ارزش لیره در مقابل دلار و وخامت اوضاع معیشتی شهروندان بستند. ده‌هاتن از معترضان نیز به همین دلایل مسیر بین‌المللی البداوی و میدان عبدالحمید کرامی در طرابلس واقع در شمال این کشور را از دو سمت بستند. ده‌ها تن از شهروندان لبنانی همچنین با آتش زدن لاستیک خودروها در مرکز بازار تجاری بعلبک اعتراضاتی برپا کردند و افزایش نرخ دلار، گران شدن کالاها و وخامت اوضاع اقتصادی، مالی، اجتماعی و معیشتی را محکوم کردند.