رهبر دولت سرنگون‌شده میانمار که از فوریه سال گذشته در حصر خانگی است، در دادگاهی جدید با چندین مورد اتهام محاکمه شد. این اتهامات در مجموع می‌توانند تا ۱۰۰ سال حبس در پی داشته باشند. دادگاه حکومت نظامیان در میانمار، آنگ‌سان‌سوچی، رییس دولت سرنگون‌شده میانمار را با اتهامات گوناگون به چهار سال حبس دیگر محکوم کرد. سوچی در دو مورد به واردات غیرقانونی و داشتن واکی‌تاکی و در یک مورد نیز به نقض مقررات کرونا متهم شده است. دادگاه ویژه‌ای که در پایتخت میانمار تشکیل شد، صدور حکم این برنده جایزه نوبل صلح را چندین نوبت به تعویق انداخته است. آنگ‌سان‌سوچی در اوایل ماه دسامبر سال گذشته به دلیل تحریک به شورش علیه حکومت نظامیان و نیز نقض مقررات کرونایی به چهار سال حبس محکوم شده بود. این حکم اما بعد به دو سال کاهش یافت. سوچی در فوریه سال گذشته پس از کودتای نظامیان از ریاست دفاکتوی حکومت میانمار برکنار شد. حکومت نظامیان او را به ده ها مورد متهم و هرگونه مخالفت را با خشونت و شدت سرکوب کرد. اتحادیه اروپا از زمان وقوع کودتا، صادرات به میانمار را محدود کرده و تحریم‌هایی را علیه حکومت نظامیان اعمال کرده است، ازجمله علیه  اعضای دولت جدید و تعداد زیادی شرکت تجاری.