وزارت کشور قزاقستان از بازداشت ۷۹۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات در آلباتی و برخی دیگر از شهرهای این کشور خبر داد. اعتراضات در آلماتی هفته گذشته در پی افزایش بهای سوخت آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط قزاقستان گسترش یافت. دولت قزاقستان روز دوشنبه ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) را عزای ملی اعلام کرد. پرچم این کشور در نورسلطان، پایتخت قزاقستان و همچنین در آلماتی و دیگر شهرهای این کشور به حالت نیمه افراشته در آمدند. قاسم جومرت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان خواستار برگزاری روز عزای ملی شده بود. این در حالی است که شمار کثیری از معترضان طی هفته گذشته در جریان سرکوبی خشن جان باخته‌اند. خبرگزاری آلمان روز دوشنبه با انتشار گزارشی از نورسلطان، از بازداشت حدود ۸۰۰۰ نفر از معترضان خبر داد. پیش از آن، وزارت بهداشت این کشور تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود. این در حالی است که در برخی از گزارش‌ها تعداد قربانیان این اعتراضات بیشتر از این رقم اعلام شده بود. دولت قزاقستان پس از آن بدون ارائه هیچگونه توضیحی اقدام به حذف آمار قربانیان سرکوب نیروهای انتظامی کرد. افزون بر آن، گفته می‌شود بیش از ۲۰۰۰ نفر در درگیری‌ها مجروح شده‌اند.