جنبش عصائب اهل‌الحق از رسیدن به نقاط مشترکی میان چارچوب هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر درباره تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی خبر داد. به گزارش شفق نیوز، سعد السعدی، از رهبران عصائب اهل الحق گفت: مذاکرات میان چارچوب هماهنگی شیعیان و مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق خوب و سازنده است و به نقاط مشترک زیادی رسیدیم که در تسریع توافق درباره تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی نقش دارد. السعدی افزود: امیدواریم که به زودی دیدار مشترکی میان هیئت چهارچوب هماهنگی شیعیان و رهبر جریان صدر در نجف برای توافق با موضوع ملی متحد برگزار شود. وی درباره شرط مقتدی صدر برای کنار گذاشتن نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون از چارچوب هماهنگی شیعیان گفت: آنچه در رسانه‌ها در این باره گفته شده درست نیست. چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان یک فراکسیون متحد رایزنی و همکاری با فراکسیون صدر را جهت تشکیل دولت ادامه می‌دهد.