یک مقام چینی دیروز (چهارشنبه) هشدار داد، اگر تایوان به سوی استقلال حرکت کند، پکن-اقداماتی جدی و فوری انجام خواهد داد و افزود، ممکن است اقدامات تحریک‌آمیز تایوان و دخالت خارجی در این جزیره در سال آینده میلادی افزایش یابد. به گزارش رویترز، ما شیائوگوانگ، سخنگوی دفتر چین در امور تایوان گفت، پکن مایل است برای دستیابی به اتحادی صلح‌آمیز با تایوان، تمام تلاش خود را بکند؛ اما اگر تایوان هر یک از خط قرمزهای چین را رد کند، با اقدام پکن مواجه خواهد شد. چین، تایوان را بخشی از خاک خود دانسته و در دو سال گذشته، فشارهای دیپلماتیک و نظامی‌اش علیه این جزیره خودمختار را افزایش داده تا ادعای حاکمیت خود را تثبیت کند؛ این اقدامات اما موجب خشم تایپه و نگرانی واشنگتن شده است. این سخنگو گفت: اگر نیروهای جدایی‌طلب تایوان که به دنبال استقلال هستند، اعمال زور کنند، اقدامی تحریک‌آمیز انجام دهند یا خط قرمزهای ما را رد کنند، ناچار به واکنش شدید خواهیم بود. تایوان به یکی از عوامل کلیدی رابطه تیره و تار چین و آمریکا تبدیل شده است. گرچه تایپه و واشنگتن روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، اما آمریکا مهم‌ترین حامی بین‌المللی و فراهم‌کننده سلاح برای این جزیره است.