رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، کشورش در صورتی که آمریکا و ناتو از ارائه ضمانت‌های امنیتی به آن خودداری کنند ممکن است برای پاسخ به آنها متوسل به پاسخ‌های مختلفی بر مبنای نظر کارشناسان نظامی شود. به گزارش تاس، ولادیمیر پوتین، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسیا 1 گفت: این پاسخ احتمالا متنوع و وابسته به پیشنهادهایی خواهد بود که کارشناسان نظامی با من مطرح خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، این کشور به دنبال رسیدن به نتیجه‌ای مثبت در مذاکرات بر سر موضوع ضمانت‌های امنیتی خواهد رفت. او خاطرنشان کرد: روسیه پیشنهادهایش را درباره این مساله با هدف رسیدن به یک نتیجه قانونی الزام آور از مذاکرات دیپلماتیک بر سر این اسناد مطرح می‌کند. این چیزی است که ما تلاش زیادی برای آن می‌کنیم. پوتین در کنفرانسی خبری در 23 دسامبر گفته بود که مسکو اقدامات بیشتر در این زمینه را بر محور نیاز به حصول امنیت بی قید و شرط برای روسیه در بلند مدت صرف نظر از چگونگی مذاکرات بر سر مساله ضمانت‌های امنیتی با آمریکا اتخاذ خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد روسیه توسعه بیشتر ناتو به سمت شرق را تحمل نخواهد کرد.