معاون رئیس جمهوری کره‌جنوبی دیروز (یکشنبه) از قول رئیس‌جمهوری این کشور گفت که کره‌جنوبی به حضور موثر خود در بازارهای دفاعی جهان ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، پارک سو-هیون دبیر ارشد روابط عمومی مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی در فیسبوکش نوشت: کشورش باید ظرفیت‌های دفاعی را نه تنها برای بازدارندگی در مقابل تهدیدهای کره شمالی بلکه به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود به دلیل گیر افتادن بین قدرت‌های بزرگ، تقویت کند. به گفته وی،‌ رئیس‌جمهوری در جریان دیدار با معاون‌های خود در ماه گذشته میلادی این اظهارات را مطرح و به پروژه‌هایی که کشور برای یک ناوهواپیمابر سبک تا ۲۰۳۳ به آن نیاز دارد، اشاره کرد. این معاون ارشد همچنین گفت: ظرفیت‌های دفاعی ما هم باید در برابر کره‌شمالی بازدارنده باشد و هم برای خودمختاری کشور ما که بین قدرت‌های بزرگ گیر افتاده است. ما باید با ظرفیت‌های دفاعی مناسب با وضعیت ژئوپلتیکی تجهیز شویم. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین گفت، تقویت ظرفیت‌های دفاعی به صورت مستقیم با اقتصاد کشور مرتبط است و تلاش نیروی دریایی کره جنوبی برای تامین امنیت این ناو هواپیمابر سبک، بازتاب جاه‌طلبی‌های این کشور برای تقویت دفاع خود فراتر از سواحل، آن هم در منطقه‌ای است که حالا تنش آمریکا و چین را شاهد است.