هیأت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی لیبی با صدور بیانیه‌ای از تشکیل کمیته‌ای برای نجات قانون اساسی این کشور همزمان با به تعویق افتادن انتخابات خبر داد. به گزارش سایت عربی ۲۱، نادیه عمران، عضو هیأت مؤسسان تدوین پیشنویس قانون اساسی لیبی خاطرنشان کرد، این هیأت کمیته‌ای را با هدف نجات و حفظ روند قانون اساسی تشکیل داد که هدف از آن ارتباط با طرف‌های داخلی و بین‌المللی فعال برای ایجاد سازوکاری توافقی جهت تکمیل روند قانون اساسی و صدور قوانین انتخاباتی با استناد بر قانون تا زمان برگزاری انتخابات است. این کمیته متشکل از هشت عضو از جمله هادی بوحمرة، مراجع القطعانی، نادیة عمران، سالم کشلاف، القذافی ابراهیم، منعم الشریف،‌ البدری الشریف وخالد التواتی است. نادیه عمران همچنین تصریح کرد، این کمیته قصد دارد در نزدیک ترین زمان ممکن نشست‌هایی را با کمیته‌های ویژه پارلمان، شورای عالی دولت، ریاست شورای ریاستی و همچنین نمایندگی سازمان ملل برای حمایت از لیبی برگزار کند.