منابع خبری فلسطین از صدور دستورالعملی توسط ارتش رژیم صهیونیستی برای تیراندازی سربازان این رژیم به سمت فلسطینی‌ها خبر دادند. خبرگزاری رسمی فلسطین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی دستورالعمل‌هایی را برای سربازان خود صادر کرده و به آنها چراغ سبز نشان داده تا به سمت فلسطینی‌هایی که به سمتشان سنگ پرتاب می‌کنند، تیراندازی کنند. طبق این گزارش این دستورالعمل‌ها به عنوان بخشی از یک سری اقدامات تشدید شده در ماه‌های اخیر علیه فلسطینی‌ها و در چارچوب دستورالعمل تیراندازی سربازان رژیم اشغالگر است. شبکه عبری زبان کان نیز در این باره گزارش داد که ارتش رژیم‌صهیونیستی به سربازان خود اجازه داده است که حتی پس از اتمام مراحل پرتاب سنگ و در حالی که جوانان فلسطینی در حال عقب‌نشینی از محل هستند، به سمت آنها تیراندازی کنند. روی شارون، خبرنگار امور نظامی این شبکه گفت که دستورالعمل‌های جدید طی هفته‌های اخیر صادر شده و در یک سند مکتوب در اختیار اعضای ارتش اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری قرار گرفته است. وی افزود: در این دستورالعمل تصریح شده است که تیراندازی باید در منطقه درگیری انجام شود. ارتش رژیم‌صهیونیستی در خصوص اجرای این دستورالعمل تاکید کرده است: سربازان در صورت احساس خطر جانی، با گلوله جنگی پاسخ می‌دهند.