یک گروه محقق مستقر در سئول گفت، کره شمالی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا از افشای اطلاعات اعدام‌های خود در ملاء‌عام به جهان خارج جلوگیری کند و این نشان می‌دهد که پیونگ یانگ ممکن است نگران سابقه حقوق بشری خود در بررسی‌های بین‌المللی باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه محقق به نام کارگروه عدالت انتقالی مستقر در سئول همچنین تصاویر ماهواره‌ای و شواهد ۲۳ مورد اعدام در ملاءعام را در دوران کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. این گروه محقق در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: فراریان کره شمالی گفتند که اعدام‌ها در مکان‌های تحت نظارت دقیق انجام شده و مقام‌های این کشور به شدت مراقبند که هیچ اطلاعاتی به خارج درز نکند. این گروه غیردولتی که به مستندسازی نقض‌های حقوق بشری می‌پردازد و به دنبال برقراری عدالت برای قربانیان است، همچنین اعلام کرد: در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که کره شمالی به صورت استراتژیکی مکان‌هایی را به دور از مرز برای انجام اعدام‌ها در نظر گرفته و انتخاب کرده است. نظارت و کنترل بر حاضران در مراسم اعدام تشدید می‌شود تا از انتشار اطلاعات اعدام‌های عمومی در خارج از کشور جلوگیری به عمل آید.