نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد، نیروهایش سه شهر استراتژیک را در اقلیم امهری واقع در شمال اتیوپی تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای جبهه مردمی آزادسازی تیگرای نیز اعلام کردند از پایگاه‌های نزدیک به آدیس آبابا عقب نشینی کردند. به گزارش الجزیره، آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی در اظهاراتی از یکی از جبهه های جنگ گفت، نیروهایش شهرهای استراتژیک دسه، کامبولچا و باتی را پس گرفته و بر اکثر مناطق اقلیم امهری و سراسر اقلیم عفر سیطره پیدا کردند. وی افزود، آنچه نیروهای مسلح جبهه تیگرای طی پنج ماه تحت کنترل خود در آورده بودند، آدیس آبابا در ۱۵ روز پس گرفت. احمد جبهه تیگرای را راهزن و تروریست توصیف کرد و متعهد شد تا زمان نابودی کامل آن به عملیات نظامی ادامه دهد. جبهه تیگرای قبل از یک ماه پیش بر دو شهر دسه و کامبولچا کنترل یافت و تهدید کرد به سمت آدیس آبابا پیشروی می کند. مساله ای که دولت فدرال را مجبور کرد وضعیت فوق العاده اعلام کند. در مقابل گیتاشو رضا، سخنگوی جبهه تیگرای در توییتی نوشت، نظامیان این جبهه از شهرهای مختلف مانند دسه و کامبولچا عقب نشینی کرده‌اند و این بخشی از طرح جبهه بوده است.