فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در سخنانی گفت که تنها آمریکا می تواند مسئله کردهای سوریه را حل و فصل کند. مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در مصاحبه با نشریه آمریکایی نشنال اینترست اظهار کرد: آمریکا به تنهایی می تواند مسئله کردها را حل و فصل کند و روند صلح (با ترکیه) را پیش ببرد؛ چراکه واشنگتن هم با ما و هم با آنها همکاری می‌کند. وی گفت که آماده می‌شود تا این موضوع را به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کند. عبدی افزود: دولت ترکیه همیشه دشمن کردها بوده است و به همین دلیل است که وقتی به کردهای ترکیه حمله می‌کند، در اینجا (سوریه) هم به کردها حمله می‌کند. عبدی با اشاره به تهاجم و اشغال عفرین در سال ۲۰۱۸ توسط ترکیه تصریح کرد: زمانی که درگیری در ترکیه میان کردهایی که برای دستیابی به حقوق خود می‌جنگند و دولت این کشور تشدید می‌شود، دولت ترکیه عصبانی شده و اقدام به حمله به کردها در این طرف مرز می‌کند. وی ادامه داد: در فضای کنونی، برقراری روابط خوب با شمال و شرق سوریه برای ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، اما نهایتاً یک راه خروج وجود دارد.