تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان می‌دهد که کره‌شمالی فعالیت یک راکتور اتمی تولیدکننده پلوتونیوم را در مجتمع اصلی هسته‌ای خود موسوم به یونگبیون ادامه می‌دهد. به گزارش یونهاپ، سایت نورث ۳۸ که فعالیت‌های اتمی کره‌شمالی را رصد می‌کند تصاویر جدید ماهواره‌ای را از مجتمع یونگبیون منتشر کرد که نشان می‌دهد این کشور به فعالیت یکی از راکتورهای پنج مگاواتی برای تولید شش کیلوگرم پلوتونیوم در سال ادامه می‌دهد که ماده موثر در تولید بمب اتمی است. این وبسایت همچنین اعلام کرد: بخاری که از سالن ژنراتور راکتور خارج می‌شود نشان می‌دهد حداقل یکی از ژنراتورها در حال کار است. درضمن، آب به صورت مداوم از لوله کمکی به سمت کانالی منتهی به رودخانه کوریونگ تخلیه می‌شود که برای خنک کردن راکتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. وبسایت مذکور همچنین اعلام کرد، فعالیت جدید این راکتور قابل توجه است چون این مواد مورد نظ رهبر کره‌شمالی است.