سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد، این گروه در مذاکره بعدی خود با آمریکا در دوحه مسائل سیاسی، اقتصادی و کمک‌های انسانی را بررسی خواهد کرد. به گزارش الجزیره، محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت، تمام همّ و غم طالبان کمک به ملت افغانستان است که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و طالبان سعی دارد آنها را حل کند. باید این نظام سیاسی جدید پذیرفته شود زیرا مردم و نظام یکی هستند. وی افزود: خواهان اجرای توافقنامه دوحه هستیم که بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و نیز کمک اقتصادی به ملت این کشور و حمایت از آن تصریح دارد. طالبان اعلام کرده بود، در این مذاکرات با آمریکا که دومین نشست در نوع خود از زمان کنترل این گروه بر قدرت در افغانستان است، صفحه جدیدی در روابط سیاسی میان دو طرف باز خواهد شد. نعیم در پاسخ به این سوال که طالبان با مطالبات جامعه بین‌الملل برای مشروعیت بخشی به آن چگونه برخورد خواهد کرد، گفت، طالبان تمامی شروط مورد نظر دولت‌ها و سیستم‌ها در جهان را برای به رسمیت شناختن خود عملی کرده است. سراسر افغانستان تحت کنترل طالبان است. این گروه امنیت را برای ملت افغانستان آورده و به جنگ ۴۰ ساله پایان داده است. این دستاورد مهمی برای همه است. حتی یک وجب از خاک افغانستان تحت کنترل عناصر خرابکار نیست و طالبان به فسادی که بیش از ۲۰ سال ادامه داشت، پایان داد. این گروه به هیچکس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگری استفاده کند.