نخست‌وزیر لبنان در سخنانی از ادامه مذاکرات بیروت با صندوق بین‌المللی پول و پیشرفت در این زمینه خبر داد. به گزارش آناتولی، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان در سخنانی در جریان نشست شورای اقتصادی اجتماعی بیروت اعلام کرد که دولت وی گام‌های روبه جلویی را با صندوق بین المللی پول در راستای کمک به لبنان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و مالی فعلی برداشته است. وی در این باره گفت: مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول همچنان ادامه دارد و ما در مسیر درست قرار داریم. نخستوزیر لبنان درباره مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) نیز تاکید کرد: ما از فعالیت نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان حمایت می‌کنیم و ما درصدد حفظ صلح در این منطقه طبق قطعنامه شماره ۱۷۰۱ هستیم. میقاتی با اشاره به موضوع برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات گفت: انتخابات پیش از پایان دوره پارلمان در ۲۱ مه آتی برگزار می‌شود.