گروه‌های سیاسی شیعه عراق از قوه قضائیه خواستند تمامی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی رسیدگی کند. به گزارش سومریه نیوز، این گروه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند، در راستای حفظ آرای شهروندان و عدم کوتاهی در قبال آن و نیز در راستای پیگیری اقدامات قانونی در رسیدگی به اعتراضات و بازشماری دستی آرا ملاحظه شد که اقدامات کمیساریای عالی انتخابات از طریق استفاده از معیارهای الکترونیک و نه معیارهای بصری برای بازشماری دستی، این فرایند را تهی از مضمون کرده است و این برخلاف قانون انتخابات است که تاکید می‌کند هنگام اعتراض، نتیجه شمارش دستی ملاک عمل قرار می گیرد و نه معیارهای الکترونیک. در این بیانیه آمده است که کمیساریای عالی انتخابات از طرفی تصریح کرده بیش از ۷۰۰ هزار برگه رای قرائت نشده توسط دستگاه وجود دارد و از طرفی هم اعلام کرده نتایج ۱۰۰ درصد تطابق دارد و این امر به معنای بی توجهی عامدانه به اراده رای دهندگان است. گروه‌های سیاسی شیعی عراق در این بیانیه انتخابات پارلمانی عراق و نتایج آن را رد کردند و از قوه قضائیه خواستند اولا تمامی اعتراضات را بررسی کند، دوما اتلاف عامدانه صدها هزار آرای رای‌دهندگان را متوقف کند و در نهایت بازشماری دستی همه آرا را بر اساس معیارهای واقعی انجام دهد.