وزیر خارجه طالبان افغانستان در اظهاراتی خواستار روابط خوب جهان با کشورش شد اما از ارائه تعهدات محکم در خصوص تحصیل دختران در این کشور به رغم درخواستهای بین المللی از دولت متبوعش برای اجازه به بازگشت همه محصلان افغان به مدارس خودداری کرد. به گزارش رویترز، با گذشت تقریبا دو ماه از فروپاشی دولت سابق مورد حمایت غرب در افغانستان و تصرف شهر کابل از سوی نیروهای طالبان، دولت جدید وابسته به این گروه به ایجاد روابط خوب با کشورهای دیگر با هدف کمک به دفع یک بحران اقتصادی فاجعه بار

در افغانستان اصرار دارد. امیر خان متقی وزیر خارجه موقت افغانستان، در نشستی به هماهنگی مرکز مطالعات انسانی و جنگ در شهر دوحه قطر گفت: جامعه بین المللی باید شروع به همکاری با ما کند. در این صورت ما خواهیم توانست ناامنی را متوقف کرده و همزمان نیز خواهیم توانست تعاملی مثبت با جهان داشته باشیم. متقی بیان کرد، دولت ما با احتیاط حرکت می‌کند اما تنها چند هفته است که در قدرت قرار گرفته و نمی‌توان انتظار داشت اصلاحاتی را که جامعه بین‌المللی در عرض ۲۰ سال قادر به اجرایشان نبوده را ظرف فقط دو ماه تکمیل کند.