سازمان ملل نسبت به سوء تغذیه بی‌سابقه در اقلیم تیگرای اتیوپی هشدار داد. به گزارش شبکه خبری الحره، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، از میان ۱۵ هزار زن باردار و شیرده که در دوره تهیه این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفتند، بیش از ۱۲ هزار تن از آنها یعنی حدود ۷۹ درصد از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند.

در این گزارش همچنین آمده است، میانگین سوء تغذیه در بین کودکان زیر پنج سال از حد اضطراری جهانی ۱۵ درصد فراتر رفته و به ۱۸ درصد رسیده است، در حالی که درصد کودکانی که از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند به ۲.۴ درصد رسیده است که در سطح اضطراری طبقه‌بندی شده است.

 این هشدار سازمان ملل پس از آن داده شد که اتیوپی از اخراج هفت تن از مسئولان وابسته به این سازمان به دلیل مداخله در امور داخلی اتیوپی خبر داد.