جمهوریخواهان ارشد مجلس نمایندگان آمریکا با درخواست اخیر پنتاگون برای افزایش هماهنگی بین ارتشهای آمریکا و روسیه مخالفت کرده و گفتند که از شنیدن این خبر شدیدا ناراحت شده‌اند. به گزارش هیل، چند روز پیش ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اظهار کرد، نظامیان کشورش و روسیه باید در راستای درک مواضع یکدیگر در قبال مسائل بسیار دشوار ابزارهای موثر برای ارتباط ارتش‌هایشان داشته باشند و  به کاستن از تنشها در هر وضعیت بحرانی کمک کنند. این اظهار نظرهای میلی در حالی مطرح شدند که دولت آمریکا امیدوار به حصول پیشرفت در زمینه کسب کمک مسکو برای مبارزه با گروه‌های افراطگر در افغانستان است. با خروج کامل ارتش آمریکا در تاریخ ۳۱ اوت از افغانستان مقامهای دولت بایدن خواستار کسب حقوق ایجاد پایگاه و پشتیبانی از مبارزه با تروریسم در کشورهای هم مرز با افغانستان هستند.