معاون رئیس کمیسیون اروپا اظهار کرد، رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند در پی مناقشات اخیر از جمله بر سر خروج پر آشوب نظامیان خارجی از افغانستان و اختلاف با آمریکا بر سر لغو یک معامله خرید زیردریایی، در خصوص راه‌های تقویت دفاعی این بلوک بحث داشته باشند. به گزارش رویترز، ماروس سفکوویچ، معاون رئیس کمیسیون اروپا بعد از نشستی با وزرای امور اروپای این اتحادیه در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت: من فکر می‌کنم که بعد از مساله کابل و مساله توافق امنیتی آمریکا، استرالیا و انگلیس، نتیجه‌گیری طبیعی این است که ما نیاز به تمرکز بیشتر بر خودمختاری راهبردی داریم. او اضافه کرد: این مسائل بحث‌های اساسی می‌طلبند و به وضوح ایجاب می‌کنند که بحث در سطح رهبران سیاسی ارشد و سران کشورها و دولت‌ها در این خصوص انجام شود. وی نگفت قرار است این مساله در کدام اجلاس اتحادیه اروپا بررسی شود.