شورای عالی دولت لیبی از پارلمان این کشور خواست انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود، دست کم یک سال به تعویق بیندازد. به گزارش المیادین، شورای عالی دولت لیبی از پارلمان این کشور خواست به دلیل اینکه در حال حاضر اتفاق‌نظری درباره قانون انتخابات وجود ندارد، انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود، دستکم به مدت یک سال به تعویق بیندازد. از زمانی که عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد، برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی در لیبی حاکم شدند. خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس تاکید کرد: ما اینکه پارلمان قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده باشد، قبول نداریم و این اقدام بدون رای‌گیری قانونی و یا هر گونه توافقی انجام شد و برخی از نمایندگان نیز در این مورد با ما هم‌عقیده هستند.