بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت روز ۴ اکتبر (۱۲ مهرماه ) را به عنوان جلسه بازجویی از حسان دیاب، نخست وزیر سابق لبنان تعیین کرد. به گزارش المیادین، موعد جدید بازجویی نخست وزیر سابق لبنان در حالی تعیین می‌شود که به گفته منابع لبنانی دیاب چند روز مانده به موعد احضار، لبنان را به مقصد آمریکا ترک کرد. قاضی طارق بیطار از چند ماه پیش و بعد از اتمام مرحله استماع شاهدان، مرحله پیگرد و دادرسی‌های قضایی پرونده انفجار مهیب بندر بیروت را آغاز کرد و زمانی را برای دیاب به منظور ارائه توضیحات تعیین کرد، اما در عین حال تاریخ مشخص آن را اعلام نکرده بود. پیش از این، قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، به اتهام قتل عمد و اهمال منتهی به قتل، احضاریه‌ای برای دیاب صادر کرد و او را در مقام نخست‌وزیر متهم اول پرونده دانست.