وکیل آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع به زندان افتاده دولت غیرنظامی میانمار دیروز (جمعه) گفت، شورای نظامی این کشور قصد محاکمه موکل او به اتهام فساد را دارد تا یک پرونده دیگر به مجموع پرونده‌های قضایی مختلف او که می‌تواند چند دهه حبس را برایش در پی داشته باشد، اضافه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگ سان سوچی که دولت غیرنظامی تحت رهبری او در میانمار در جریان کودتای اول فوریه این کشور سرنگون شد، بعد از دستگیر شدن در پی این کودتا در بازداشت خانگی قرار داشته است. کودتای مذکور منجر به راه افتادن اعتراضاتی گسترده در میانمار و سرکوب بیرحمانه معترضان و مخالفان شد. سوچی ۷۶ ساله هم‌اکنون در ارتباط با چند اتهام دیگر از جمله نقض محدودیتهای مربوط به مقابله با شیوع کرونا در جریان انتخابات سال گذشته که حزبش به عنوان پیروز قاطع آن اعلام شد در حال محاکمه است.