در حالی که رئیس جمهوری تونس شروط خود را برای تشکیل دولت جدید اعلام کرده، تعدادی از احزاب سیاسی این کشور با تعلیق قانون اساسی مخالفت کردند. همزمان شماری از قانونگذاران تونسی خواستار انحلال پارلمان شدند. به گزارش اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس سه‌شنبه با تعدادی از مقامات نظامی در کاخ قرطاج دیدار و وضعیت سیاسی تونس و برخی مسائل قانون اساسی مانند تشکیل دولت جدید را بررسی کرد. طبق بیانیه نهاد ریاست جمهوری تونس سعید در این دیدار گفت: تشکیل دولت مهم است اما تعیین یک دیدگاه سیاسی که این دولت از آن پیروی خواهد کرد ضروری است. وی تاکید کرد، خواهان آشوب و کودتا نیست و به آزادی‌ها و حقوق اساسی احترام می‌گذارد و در مسیر روشنی که اراده گسترده ملی ترسیم کرده، ثابت قدم است. از سوی دیگر پنج حزب تونس شامل جریان دموکراتیک، آفاق تونس،فراکسیون دموکراسی برای کار و آزادی، حزب جمهوری و امید در بیانیه مشترکی با درخواست‌ها برای تعلیق قانون اساسی و تلفیق بین قدرت مخالفت کرده و نسبت به تداوم نبود دولت ابراز تعجب کردند. این احزاب از سعید خواستند به تعهداتش نسبت به احترام به قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده پایبند باشد.