فرستاده سابق آمریکا به سوریه پیش بینی کرد که توجه واشنگتن به پرونده سوریه افزایش یابد. جیمز جفری، فرستاده سابق آمریکا به سوریه در مصاحبه با العربی الجدید درباره ارزیابی عقب نشینی آمریکا از افغانستان گفت: تا زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پرونده افغانستان را یک پرونده شکست خورده می‌داند و آن را اولویتی ملی برای آمریکا نمی‌داند در این مسئله برحق است. مشکل واشنگتن این است که جهان فکر می‌کند آنچه در افغانستان رخ داد به معنای کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه یا هر مکان دیگری است. من به هیچ وجه این مسئله را قبول ندارم. بایدن به امنیت جمعی جهانی از جمله استقرار نظامی ایمان دارد. برای از بین بردن این نگرانی‌ها بایدن باید در حرف و عمل با چین، روسیه، ایران، کره شمالی و تروریست‌ها جدی باشد. در سایه این چالش‌ها نباید وقت را برای مسائل غیرمهم هدر بدهیم.