براساس داده‌های اف‌بی‌آی، جرایم از روی نفرت و انزجار در آمریکا در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود در ۱۲ سال گذشته رسید به طوری که قربانیان سیاه‌پوست و آسیایی شاهد افزایش حملات هستند. به گزارش پایگاه خبری هیل، در سال ۲۰۲۰ به طور کلی ۷۷۵۹ مورد جرم از روی نفرت و انزجار گزارش و ثبت شد که نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی شش درصد افزایش داشت. داده‌های اف‌بی‌آی نشان داد، جرایم از روی نفرت و انزجار علیه سیاه‌پوستان از ۱۹۷۲ مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۷۵۵ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت در حالی که تعداد حملات علیه آسیایی‌ها از ۱۶۱ مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۷۴ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. جرایم علیه آمریکایی‌های سفید پوست نیز از ۶۴۳ مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۷۷۳ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این داده‌های اف‌بی‌آی نشان داد که تعداد چنین حملاتی نسبت به هفت سال گشته شش برابر شده است. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت: این جرایم از روی نفرت و انزجار و دیگر رویدادهای مرتبط با تعصب، ترس را بر کل جوامع القا کرده است.