رسانه‌های مستقل پیشروی روسیه از ولادیمیر پوتین و دیگر مقامهای ارشد دولت این کشور خواستند سرکوب خبرنگاران در این کشور که در جریان آن و در طی سال گذشته میلادی برخی از رسانه‌های ارشد به عنوان ماموران خارجی اعلام و یا کاملا ممنوع شدند را متوقف کنند. به گزارش گاردین، بیش از ۱۲ رسانه روس شامل مدوزا، تی.وی.رین و نووایا گازتا، نامه‌ای سرگشاده به دولت را امضا کرده‌اند و در این نامه از دولت روسیه خواسته‌اند خبرنگاران مستقل و رسانه‌های آنها را از فهرست‌های سیاه خود خارج کند و قوانین مربوط به تعیین آنها به عنوان ماموران خارجی و سازمان های نامطلوب را به کلی لغو کند. در این نامه نوشته شد: ما متقاعد شده‌ایم که این رخدادها بخشی از یک کمپین هماهنگ برای از بین بردن رسانه‌های مستقل روسیه که تمامی گناهشان به دلیل اجرای صادقانه وظایف حرفه‌ای خود در قبال خوانندگانشان است، هستند. ما خواستار آن هستیم که این کمپین هم اکنون متوقف شود. بر اساس یک قانون مربوط به سال ۲۰۱۷ روسیه، خبرنگاران مستقل و رسانه‌های ارشد در این کشور به عنوان ماموران خارجی اعلام شده‌اند. این قانون آنها را ملزم به ضمیمه کردن رفع کننده مسئولیت در قبال هر محتوایی می‌کند.