یک روزنامه کویتی به نقل از برخی منابع نوشت که نخست‌وزیر مکلف لبنان به مسئولان تا ۲۰ اوت جاری (۲۹ مرداد) برای تشکیل کابینه مهلت داده است. روزنامه الانبا چاپ کویت به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد، نوشت، نجیب میقاتی به مسؤولان مربوطه تا ۲۰ اوت جاری مهلت داد کابینه را تشکیل دهند و در غیر این صورت انصراف خود را اعلام خواهد کرد. به گفته منابع یاد شده، همزمان اختلاف‌نظرها بر سر لغو یارانه دولتی کالاها به شکل رسمی و علنی ادامه دارد و برخی از این نگران هستند که این شرایط به یک خشم مردمی بزرگ ختم شود. این روزنامه می‌نویسد: این زمان‌بندی به برخی رویدادهای مهم مرتبط است از جمله دور دوم کنفرانس بین‌المللی پاریس که در آن تصویب شد ارائه حمایت‌های مالی و بهداشتی انسانی به لبنان در گروی این است که یک کابینه کارآمد در این کشور تشکیل شود. این منابع افزودند: در صورتی که مواضع داخلی و خارجی مربوط به کابینه ادامه یابند، میقاتی انصراف خود را (از این ماموریت) اعلام می‌کند و همزمان احزاب حامی او در مورد این مساله اتفاق‌نظر دارند که او باید رایزنی با میشل عون را تحریم کند.