دولت ونزوئلا به عنوان سومین تغییر در واحد پول ملی خود از آغاز قرن حاضر تا کنون، از حذف شش صفر دیگر از «بولیوار» و تبدیل آن به بولیوار دیجیتال همزمان با تداوم کاربرد سکه و اسکناس خبر داد. به گزارش خبرگزاری افه، بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد استفاده از بولیوار جدید از یکم اکتبر ۲۰۲۱ (نهم مهر ماه) اجرایی خواهد شد. ونزوئلا که در سال‌های اخیر به ویژه تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت با بحران اقتصادی وکاهش روز افزون ارزش بولیوار مواجه است، هدف اصلی از این اقدام را تسهیل مبادلات روزمره عنوان کرده است. در سال ۲۰۰۷ نخستین روند تغییر در پول ملی ونزوئلا با حذف سه صفر آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ نیز هشت صفر از بولیوار حذف شد. بر اساس این بیانیه از اکتبر اسکناس‌های جدید وارد چرخه پولی خواهند شد.