مقام ارشد سرویس اطلاعات داخلی انگلیس دیروز (چهارشنبه) به مردم این کشور هشدار داد نسبت به تهدید جاسوسی از سمت روسیه و چین به همان اندازه تهدید تروریسم هوشیار باشند و اینکه جاسوسان خارجی به دنبال دزدی تکنولوژی، اختلاف افکنی و حمله به زیرساختها هستند. به گزارش رویترز، کن مک کالوم، مدیرکل سرویس اطلاعات داخلی انگلیس گفت که مقامهای اطلاعاتی این کشور ۱۰۰۰۰ مورد نزدیکی مخفیانه از سوی جاسوسان خارجی که به دنبال نفوذ به مردم عادی در بریتانیا بودند را تشخیص داده‌اند. مک کالوم در سخنرانی خود در مقر سازمان اظهار کرده است: تبعات جاسوسی قدرتهای خارجی می‌تواند طیفی اعم از سرخوردگی و ناراحتی تا از دست رفتن معیشت و به صورت بالقوه تا از دست رفتن حیات را شامل شود. او گفت ما در حال ایجاد آگاهی نسبت به تهدیدات دولتی بلند مدت در کشور هستیم.