معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع لبنان هشدار داد. دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا گفت: وضعیت اقتصادی لبنان با فاجعه قریب الوقوع روبروست. لبنان در آستانه فروپاشی است. سیاستمداران لبنانی باید اراده لازم را برای انجام اصلاحات قبل از ارائه هرگونه کمک خارجی به این کشور نشان دهند. وی گفت: هیچ طرح نجات بین المللی برای لبنان وجود ندارد اما کمک بزرگی برای تحقق برنامه اصلاحات وجود خواهد داشت. هیل درباره ادامه دیدارهای مسئولان آمریکایی با ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان گفت: او رئیس بانک مرکزی لبنان است. من نمی‌خواهم از او دفاع کنم یا کسی را متهم کنم. هیچ گونه نشانه‌هایی برای محکومیت او وجود ندارد. ما با همگان در لبنان به جز تروریست‌ها دیدار می‌کنیم. لبنان از اواخر ۲۰۱۹ شاهد فروپاشی اقتصادی است.