سازمان دیده‌بان حقوق بشر نظام مصر را به استفاده از قدرت قضایی برای تعقیب و پیگرد مخالفان سیاسی، بازداشت و اعدام آنها متهم و اعلام کرد، این اعدام‌ها در مصر باید متوقف شود. به گزارش الحره، عامر مجدی، پژوهشگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مقاله‌ای خاطرنشان کرد، محتوای سیاست عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر این است که انتقاد یا مخالفت با دولت می‌تواند به معنای واقعی کلمه به قیمت جان مردم تمام شود. مجدی در مقاله خود همچنین تصریح کرد، صدور حکم‌های اعدام در پرونده میدان رابعه، بهای طبیعی و عادی برای کسانی است که با سرنگونی مرسی در سال ۲۰۱۳ مخالفت کردند. وی در ادامه افزود، دولت السیسی مأموریت داشت تمامی مخالفان احتمالی ناشی از قیام ۲۰۱۱ در سراسر مصر را از بین ببرد. دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد، اجرای احکام اعدام منجر به تضعیف و نابودی چشم انداز هرگونه تلاش برای عدالت انتقالی در آینده جهت بهبود اوضاع کشور خواهد شد. این سازمان اعلام کرد، عبدالفتاح السیسی در سرکوب فراگیر خود جسورتر شده است و کمتر با فشار داخلی و بین‌المللی  روبه رو است.