دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه روز گذشته (دوشنبه) ضمن تایید کیفرخواست دادستانی این کشور با انحلال حزب معارض دموکراتیک خلق‌ها، موافقت کرد. به گزارش المیادین، نخستین اقدام صورت گرفته برای انحلال این حزب که  از سوی بخش‌هایی از کردهای ترکیه حمایت می‌شود، در فوریه سال ۲۰۱۸ از سوی حزب وطن آغاز شد. رهبران حزب وطن (حزب کارگر سابق) وجود تصاویر عبدالله اوجلان در کنگره حزب دموکراتیک خلق ها و انتقادات شدید رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها علیه ارتش ترکیه را دلیل اصلی تعطیلی این حزب اعلام کردند. زمستان گذشته، چند روز پس از درخواست تعطیلی این حزب معارض از سوی رهبران حزب وطن، سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در اظهاراتی حزب دموکراتیک خلق ها را نه یک حزب سیاسی بلکه شعبه ای از پ.ک.ک خواند. بهمن ماه گذشته پس از اظهارات «دولت باغچلی» رهبر حزب حرکت ملی مبنی بر وجود ارتباط حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک، حزب عدالت و توسعه ترکیه وارد میدان شد و موضوع تعطیلی این حزب را مطرح کرد. دادستانی کل ترکیه در آغاز ماه ژوئن ۲۰۲۱ شکایتی را علیه این حزب مخالف به دادگاه قانون اساسی برد.