انتخابات منطقه‌ای در فرانسه در حالی روز گذشته (یکشنبه) برگزا شد که مردم خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ آماده می‌کنند و در این میان، حزب راست افراطی لوپن با همان شعارهای قدیمی مقابله با مهاجران، در میدان است. به گزارش آسوشیتدپرس، حزب میانه روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به نظر ضعیف عمل کرده و فاقد پایگاه سیاسی قدرتمند محلی است و از نارضایتی مردمی بابت رسیدگی‌اش به کرونا در عذاب است. میزان مشارکت در دور نخست این انتخابات محلی احتمالا با کاهشی بی سابقه همراه باشد. آنهایی که به حوزه‌های رای‌گیری رفتند باید ماسک داشته و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت میکردند. انتخابات محلی برای شورای رهبری ۱۳ منطقه فرانسه از بریتانی تا بورگاندی و ریویرای فرانسه بر روی مسائلی چون حمل و نقل، مدارس و زیرساخت‌ها تمرکز دارد. اما سیاستمداران پیشرو از آنها به عنوان سکویی برای آزمودن ایده‌ها و جلب نظر حامیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری آوریل ۲۰۲۲ استفاده می‌کنند. مارین لوپن و ماکرون به نظر در این رقابت انتخاباتی با هم مقابله می‌کنند و رو در روی یکدیگر هستند. احزابی که بیش از ۱۰ درصد آرا را کنند در دور دوم که ۲۷ ژوئن است، شرکت خواهند کرد.