جمعی از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی با اسپری فلفل به ساکنان محله شیخ جراح شهر قدس و حامیان آنها حمله کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد الکرد، یکی از ساکنان محله شیخ جراح که تهدید شده خانه‌اش باید تخلیه شود، توییت کرد: تعدادی از شهرک‌نشین‌ها با اسپری فلفل به ساکنان محله و حامیان آنها حمله کردند، همزمان نیروهای ارتش اشغالگر حامیان ساکنان شیخ جارح را با زور از محله بیرون کرده و مانع از تجمع ساکنان شیخ جراح شده و همچنین آنها به کادر درمان و خبرنگاران نیز اجازه حضور در محله را ندادند. 28 خانواده فلسطینی که از سال ۱۹۵۶ در محله شیخ جراح سکونت دارند، با خطر تخلیه منازل خود مواجه هستند. جمعیت‌های شهرک‌نشین اسرائیلی مدعی هستند که این منازل در منطقه‌ای ساخته شدند که مالکیت آنها پیش از سال ۱۹۴۸ به یهودیان بازمی‌گردد. طرح‌های رژیم اشغالگر آغاز درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل شده‌ است.