در گزارش‌های حقوقی طی روزهای گذشته از این امر پرده برداشته شد که اوضاع انسانی در زندان‌های نظام سعودی نابسامان است.سایت سعودی لیکس، در صفحه بازداشت شدگان عقیدتی به اوضاع شرم‌آور در زندان الدمام اشاره شد که مدیریت زندان در آن، هیچ اقدامات پیشگیرانه‌ای را در سایه شرایط بهداشتی نابسامان در نظر نمی‌گیرد. در این صفحه حقوقی آمده است که طبق گفته برخی از زندانیانی که اخیراً آزاد شده یا طبق گفته خانواده‌های برخی از زندانیان، حشره‌ها و بوهای نامطبوع در سلول‌های زندان آزاردهنده است. زندان الحائر در ریاض قرار دارد که بزرگ‌ترین محل برای اجرای نقض‌های نظام سعودی است. در این زندان بیشترین تعداد زندانیان سیاسی چه زن و مرد حضور دارند. بازداشت شدگان در زندان الحائر از نابسامانی اوضاع انسانی گلایه دارند، چراکه زندانیان سیاسی با رفتار اهانت آمیز و بدور از عزت و شأن‌شان مواجه هستند. فقط این زندانیان عربستانی نیستند که از بدی شرایط زندان‌های نظام سعودی گلایه دارند، چراکه صدها مهاجر بازداشتی در زندان‌های جده و مکه جازان هستند که این زندان را به عنوان جهنمی در زمین توصیف می‌کنند. زندان جازان مناسب زندگی آدمی‌ و حتی حیوان نیست، پر از حشره و آلوده است و در آن نه بالشی برای خواب وجود ندارد.